ΠΕ 1.59

Υποψήφιος Διδάκτορας: Νικολάου Νικόλαος

Τίτλος: «Διατάξεις παγίδευσης φορτίου (MEMORIES) με τη χρήση νέων διηλεκτρικών υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σκαρλάτος Δημήτριος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/04/2011 έως 31/03/2014

Τμήμα: Φυσικής

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: nikos.n@gmail.com
τηλέφωνο: