ΠΕ 1.49

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κουρκούλη Σουζάνα

Τίτλος: «Τροποποίηση νανοσωλήνων άνθρακα με ημιαγώγιμα ή ιοντικά αγώγιμα πολυμερή και εφαρμογή τους σε ενεργειακές τεχνολογίες»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλλίτσης Ιωάννης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Χημείας

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: s.kourkouli@gmail.com