ΠΕ 1.57

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ευαγγέλου Σοφία

Τίτλος: «Μη-γραμμικές οπτικές διαδικασίες σε δομημένο φωτονικό περιβάλλον»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/04/2011 έως 31/03/2014

Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: evaggelou_sofia@yahoo.gr