ΠΕ 1.56

Υποψήφιος Διδάκτορας: Θηβαίος Ιωάννης

Τίτλος: «Σχεδιασμός λειτουργικών υδατοδιαλυτών πολυμερών με οπτικές ιδιότητες αποκρινόμενες σε εξωτερικά ερεθίσματα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπόκιας Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Χημείας

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: gthivaios@gmail.com
τηλέφωνο: