ΠΕ 1.60

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ίτσιος Γεώργιος

Τίτλος:«Oλοκληρώσιμες δομές σε θεωρίες χορδών και σε θεωρίες βαθμίδας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σφέτσος Κωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 28/01/2011 έως 27/01/2014

Τμήμα: Γενικό

Περιγραφή:

Στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή γίνεται μελέτη και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων στη θεωρία χορδών και σε θεωρίες βαθμίδας και επικεντρωνόμαστε κυρίως σε προβλήματα που σχετίζονται με ολοκληρώσιμα συστήματα και την Τ-δυικότητα.

Επικοινωνία:
email: gitsios@upatras.gr