ΠΕ 1.58

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα

Τίτλος: «Σε αναζήτηση μορίων υψηλού σπιν και μονομοριακών μαγνητών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Περλεπές Σπυρίδων

Τμήμα: Χημείας

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: kalexop@upatras.gr
τηλέφωνο: 2610 992796