ΠΕ 1.50

Υποψήφιος Διδάκτορας: Έλληνα Μαρία - Ιωάννα

Τίτλος: «Μελέτη της δράσης μεταλλοπρωτεασών στον καρκίνο του παχέος εντέρου»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραμάνος Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 08/02/2011 έως 07/02/2014

Τμήμα: Χημείας

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: ellina@upatras.gr