ΠΕ 1.47

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ορφανός Ιωάννης

Τίτλος: «Χαρακτηρισμός σύνθετων και υβριδικών υλικών με δευτερογενείς ακουστικές και οπτικές πηγές παραγόμενων από υπερβραχεις παλμούς λέιζερ»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βάϊνος Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: yorphanos@gmail.com