ΠΕ 1.48

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κορπετίνου Αγγελική

Τίτλος: «Μελέτη πρωτογλυκανών καρκινικών ιστών και κυτταρικών σειρών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Αχιλλέας

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/03/2013

Τμήμα: Χημείας

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: angel_HE_kor@hotmail.com
τηλέφωνο: