ΠΕ 1.45

Υποψήφιος Διδάκτορας: Βασιλειάδης Μιλτιάδης

Τίτλος: «Καινοτόμες φωτονικές δομές κβαντικών ψηφίδων και νανοοντοτήτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βάϊνοςς Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: vasileiadis@upatras.gr