ΠΕ 1.52

Υποψήφιος Διδάκτορας: Παπαγιαννούλη Ειρήνη

Τίτλος: «Επίδραση επιφανειακού πλασμονίου στη μη-γραμμική οπτική απόκριση μεταλλικών νανοσωματίδων »»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρής Στυλιανός

Διάρκεια Υλοποίησης: 30/06/2011 έως 29/06/2014

Τμήμα: Φυσικής

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: epapag@iceht.forth.gr