ΠΕ 1.41

Διδάκτορας: Καμπάς Γεώργιος

Τίτλος: «Ενόργανη παρακολούθηση και εκτίμηση απόκρισης σεισμικά μονωμένων γεφυρών με αριθμητικά κυματίδια (WAVELETS)»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μακρής Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 04/04/2012

Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: gkampas@upatras.gr