ΠΕ 1.34

Υποψήφιος Διδάκτορας: Πασσά Καλλιόπη - Σοφία

Τίτλος: «Πειραματική μελέτη του υδροθερμικού μετασχηματισμού φυσικών και διογκωμένων περλιτών της νήσου μήλου σε χαμηλές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καταγάς Χρήστος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: passa@upatras.gr