ΠΕ 1.40

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αντωνιάδου Μαρία

Τίτλος:«Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με υβριδικές ανόργανες-οργανικές διατάξεις»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λιανός Παναγιώτης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: mantoniadou@upatras.gr