ΠΕ 1.37

Υποψήφιος Διδάκτορας: Γεωργίου Αναστασία

Τίτλος: «Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του σκελετού του είδους DANIO RERIO (ZEBRAFISH) και ο προσδιορισμός πιθανών μοριακών δεικτών για την εκτίμηση των πιθανών οντογενετικών αποκλίσεων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλυτζάνης Κωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 08/02/2011 έως 07/02/2014

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: georgiouanas@hotmail.com