ΠΕ 1.38

Υποψήφιος Διδάκτορας: Συνγκιρίδης Κωνσταντίνος

Τίτλος: «Παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτίνας Αθανάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: syngir@gmail.com