ΠΕ 1.32

Υποψήφιος Διδάκτορας: Γαρδικιώτης Αντώνης

Τίτλος: «Αναζήτηση αξιονίων μέσα από αστροφυσικές παρατηρήσεις»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζιούτας Kωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 30/06/2012

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: antonios.gardikiotis@cern.ch