ΠΕ 1.6

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κουτσούκος Νικόλαος

Τίτλος:«Inflection VS. Derivation: The case of the Grico Dialect»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Ράλλη Αγγελική

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Έχει πολλαπλά τεκμηριωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ότι σε περιπτώσεις γλωσσικής επαφής αναπτύσσονται γλωσσικά συστήματα με σημαντικές ιδιαιτερότητες στο γραμματικό επίπεδο των λέξεων (μορφολογία). Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι η ΝΕ διάλεκτος Γκρίκο (Griko) που ομιλείται σε 9 γειτονικά χωριά της περιοχής Salento της Απουλίας της Κάτω Ιταλίας και αριθμεί -περίπου- 20.000 ομιλητές. Η συγκεκριμένη διάλεκτος παρουσιάζει ενδιαφέροντα γλωσσικά φαινόμενα λόγω της μακρόχρονης ιστορίας της επαφής της με την Ιταλική και τις τοπικές ρομανικές διαλέκτους.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εμβαθύνει τη μελέτη η οποία ξεκίνησε με τη μεταπτυχιακή διατριβή του ΥΔ για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των μορφολογικών διαδικασιών της Κλίσης και της Παραγωγής. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν και σε ποιο βαθμό οι δύο διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν όμοιες. Βασικός άξονας της έρευνας είναι η περιγραφή και ανάλυση του ρηματικού συστήματος της διαλέκτου, με έμφαση σε συγκεκριμένα φαινόμενα που αποδεικνύουν ότι τόσο η Κλίση όσο και η Παραγωγή αποτελούν μορφολογικές διαδικασίες με στενή αλληλεπίδραση στο σχηματισμό λέξεων. Η ανάλυση εμπλουτίζεται με εξέταση δεδομένων από άλλες ΝΕ διαλέκτους αλλά και την Κοινή Νέα Ελληνική.

Επικοινωνία:
email: nkoutsoukos@upatras.gr