ΠΕ 1.3

Υποψήφια Διδάκτορας: Κοντογιάννη Αριστέα

Τίτλος: «Ο στατιστικός γραμματισμός στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κολέζα Ευγενία

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email:desmath@gmail.com