ΠΕ 1.5

Υποψήφιος Διδάκτορας: Φιλιππίδη Ανδρομάχη

Τίτλος: «Διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης διδασκαλίας και μάθησης: Μελέτη των πρακτικών χρήσης σε περιβάλλον μεικτής μάθησης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κόμης Βασίλειος

Διάρκεια Υλοποίησης:

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: afilippidi@upatras.gr