ΠΕ 1.2

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ράικου Αναστασία

Τίτλος: «Θεωρητικές προσεγγίσεις της μετασχηματίζουσας και της υιοθετημένης μάθησης και η εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραλής Αθανάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/12/2012

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email:araikou@upatras.gr
τηλέφωνο:2610 969304