ΠΕ 1.1

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κουνέλη Βασιλική

Τίτλος: «Συγκριτική Παρουσίαση και ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε γηγενείς και πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργογιάννης Παντελής

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: kounelakie@hotmail.com