ΠΕ 1.4

Υποψήφιος Διδάκτορας: Γκούσκου Ειρήνη

Τίτλος: «Δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης εκ μέρους της τυπικής εκπαίδευσης του μουσείου Φυσικής Ιστορίας Α΄ γενιάς. Η επίδραση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο μουσείο ζωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην οικοδόμηση της έννοιας της ταξινόμησης από παιδιά προσχολικής ηλικίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κολιόπουλος Δημήτρης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: gouskou@upatras.gr