ΠΕ 1.8

Υποψήφιος Διδάκτορας: Νικολάτου Ειρήνη - Κωνσταντίνα

Τίτλος: «Η αγορά εργασίας των κατόχων διδακτορικού διπλώματος στην Ελλάδα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νταούλη Ιωάννα

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: eknikolatoy@upatras.gr