ΠΕ 1.7

Υποψήφιος Διδάκτορας: Καρφάκη Ελένη

Τίτλος:«Η θεσμοποίηση της λειτουργίας της παραγωγής στην πρακτική της εταιρικής στρατηγικής»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αδαμίδης Εμμανουήλ

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: ekarfaki@upatras.gr