Β. Ριζομιλιώτη - Συγγραφή εργασιών

Την Τετάρτη 31/10/2012 η κα. Βασιλική Ριζομιλιώτη έδωσε Διάλεξη που αφορούσε εισαγωγή σε θέματα σχετικά με τη δομή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις που ακολουθούνται στη συγγραφή των επιστημονικών άρθρων.

Σκοπός της εξοικείωσης των φοιτητών με αυτό του είδους λόγου στα Αγγλικά είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που θα πρέπει να διαβάσουν βρίσκεται σε επιστημονικά περιοδικά γραμμένα στα Αγγλικά και επίσης για να δημοσιεύσουν αργότερα και οι ίδιοι θα πρέπει να γράψουν άρθρα σε αυτή τη γλώσσα και αυτό το ύφος.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
1) τα είδη περιλήψεων άρθρων (abstracts) ανάλογα με το σκοπό που χρησιμοποιούνται, και η δομή τους.
2)α) τη δομή σε επίπεδο ολόκληρου του άρθρου, τμημάτων αυτού, και της παραγράφου, λειτουργίες και γλωσσικά χαρακτηριστικά αυτών,
β) τρόπους επίτευξης συνοχής.

3) τρόπους ετεροαναφοράς, και αποφυγής λογοκλοπής με τεχνικές παράφρασης.

4) α) την έκφραση της βεβαιότητας και της αβεβαιότητας στα άρθρα, ανάλογα με την ειδικότητα, και οι λειτουργίες που επιτελούνται., β) την έκφραση της αντικειμενικότητας.

5) τρόπους παρουσίασης της βιβλιογραφίας.