ΚΕΜΕΛ: Επιχειρηματικό Πλάνο - Marketing

Την Δευτέρα 29/10/2012 οι κ.κ. Ι.Κώτης και Δ.Παξιμάδης, μέλη του Κέντρου Εθελοντών Μανατζερ Ελλάδας πραγματοποίησαν τετράωρη διάλεξη με θεματικές περιοχές:

- Επιχειρηματική ιδέα
- Σχέδιο Μαρκετινγκ
- Σχέδιο Υποδομής/Οργάνωσης
- Οικονομικά Εργαλεία
- Πηγές Χρηματοδότησης

Στο τέλος της Διάλεξης ακολούθησε συζήτηση και δόθηκε η δυνατότητα στο κοινό να θέσει ερωτήσεις επί των θεμάτων που παρουσιάστηκαν.

Παρατίθεται το αρχείο της παρουσίασης.