Ι. Χατζηγιαννάκης - FP7 Proposal

Την Τρίτη 30/10/2012 ο κ.Ι.Χατζηγιαννάκης, Manager Director της Ερευνητικής Μονάδας 1 του ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγματοποίησε τετράωρη διάλεξη με θέμα τη σύνταξη FP7 - Proposal.

Κατά τη διάρκεια της Διάλεξης συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προτάσεων FP7.